امنیت اطلاعات

  1. farid

    ایمن سازی MYSQL

    سلام همانطور که می دانید امنیت اطلاعات امروزه نقش مهمی دارد و بانک های اطلاعاتی نظیر MYSQL که پایگاهی برای برای ذخیره اطلاعات هستند نیازمند توجه در زمینه امنیت می باشند. امروز به نحوه ایمن سازی MYSQL پس از نصب آن می پردازیم. عموما پس از نصب MYSQL نیاز است تا توجهات زیر انجام شود: ایمن سازی...
بالا