بستن پروتکل پینگ

  1. farid

    بستن پروتکل پینگ ( ICMP ) در ویندوز

    سلام برخی اوقات نیاز است تا به دلیل اینکه افراد مختلف نتوانند میزان زمان پینگ به سرور شما را پیدا کنند یا از طریق ارسال پینگ با طول پکت های بزرگ موجب حمله بر روی سرور شما شوند این پروتکل را بر روی سرور خود غیر فعال کنید برای غیر فعال کردن این پروتکل در ویندوز وارد مسیر زیر شوید Start →...
بالا