cpan

  1. msm

    خلاصی از پرسش های پی در پی در زمان نصب ماژول های پرل در CPAN

    اگر از CPAN برای نصب ماژول های پرل اسفاده کرده باشید حتما با این مشکل واجه شدید که در هنگام عملیات نصب برای هر ماژول و هر دیپندنسی مرحله به مرحله از شما مجوز میخواد و نصب ادامه پیدا نمیکنه تا زمانی که شما پاسخ YES رو وارد کنید و منتظر سوال بعدی بشید و این پروسه انقدر ادامه داره که هر ادمی رو...
  2. msm

    تغییر میرور پرل (CPAN) به میرور های ایران شرکت فراسو سامانه پاسارگاد

    آموزش تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو جهت تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو سامانه پاسارگاد آموزش زیر را دنبال کنید لازم به ذکر است قبل از شروع باید ابتدا CPAN را بر روی سرو نصب نمایید . روش اول تغییر میرور CPAN در این روش با استفاده از دستورات CPAN آدرس میرور را تغییر میدهیم cpan o...
بالا