directadmin ip whitelist

  1. farid

    رفع بلاک شدن آی پی در دایرکت ادمین

    سلام امروز می خواهیم در مورد رفع بلاک شدن آی پی در دایرکت ادمین توضیح دهیم. در صورتیکه پسورد ورود به دایرکت ادمین را بیش از چند بار اشتباه بزنید با پیغام Your IP is blacklisted مواجه خواهید شد و به این معنا می باشد که دایرکت ادمین آی پی شما را بلک لیست کرده و آن را در فایل زیر قرار داده است...
بالا