free

  1. farid

    علت تفاوت نمایش مصرف رم در دستورات free و htop چیست؟

    سلام اگر دقت کرده باشید نمایش میزان مصرف رم در دستورات free و htop متفاوت است و htop میزان مصرف کمتری از free را نمایش می دهد سوال اینجاست که کدام یک میزان دقیق را نمایش می دهند و علت تفاوت نمایش مصرف رم در دستورات free و htop چیست؟. مقدار نمایش داده شده توسط htop مقدار کل حافظه مصرف شده توسط...
بالا