gateway

  1. farshid

    اسکریپت Failover دو Gateway یا Redundancy

    سلام شاید تا کنون پیش آمده باشد که برای دفتر یا سازمان خود دو Gateway یا به اصطلاح دو Uplink دارید و می خواهید زمانی که هر کدام از آپلینک ها قطع شد ترافیک مورد نظر از طریق آپلینک دیگر Advertise شود. با استفاده از اسکریپت زیر شما می توانید این عملیات را برای سازمان یا دفتر خود عملیاتی کنید : #...
بالا