glibc

  1. AHMAD

    مروری بر آسیب پذیری اخیر Glibc

    احتمالا همه دوستان از آسیب پذیری اخیری که در Glibc منتشر شده آگاهی پیدا کردند. بحث های زیادی در این خصوص تا کنون در بین متخصصین مطرح شده و ما را بر آن داشت که بررسی دقیق و جامع تری در این خصوص انجام دهیم. حدود یک سال پیش بود که glibc، کتابخانه GNU C ، آسیب پذیری GHOST را تجربه کرد و باز هم...
بالا