iterative requests

  1. farid

    Recursive DNS چیست و چرا فعال سازی آن توصیه نمی شود؟

    سلام امروز میخواهیم در مورد Recursive DNS و دلیل توصیه در عدم فعال سازی آن صحبت کنیم. وقتی شما سایتی را در اینترنت بازدید می کنید رایانه شما برای پیدا کردن آدرس آن سایت از سیستمی به نام DNS استفاده می کند. سرور های اختصاصی و مجازی برای نصب و پیاده سازی این سیستم های DNS استفاده می شوند تا...
بالا