lsws

  1. farshid

    رفع خطای در دسترس نبودن پنل مدیریتی LiteSpeed یا LSWS WebAdmin

    سلام ممکن است پیش آمده باشد که پس از نصب یا مدتی بعد از نصب پنل مدیریتی Litespeed شما از دسترس خارج شود لذا برای رفع آن بایستی ابتدا راه کارهای زیر را پیروی کنید : 1. ایتدا بررسی کنید پورت 7080 روی فایروال شما یا دیتاسنتر بسته نشده باشد. و برای اطمینان از سمت سرور خود می توانید دستور زیر را...
بالا