میرور در ایران

  1. msm

    تغییر میرور پرل (CPAN) به میرور های ایران شرکت فراسو سامانه پاسارگاد

    آموزش تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو جهت تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو سامانه پاسارگاد آموزش زیر را دنبال کنید لازم به ذکر است قبل از شروع باید ابتدا CPAN را بر روی سرو نصب نمایید . روش اول تغییر میرور CPAN در این روش با استفاده از دستورات CPAN آدرس میرور را تغییر میدهیم cpan o...
بالا