مسیر php.ini

  1. farid

    غیر فعال کردن Magic Quotes GPC

    سلام برای غیر فعال کردن Magic Quotes GPC کافی است تا مقدار magic_quotes_gpc در فایل php.ini سرور خود برابر با off قرار دهید و وب سرور ( Apache , Nginx یا ... ) را ریستارت کنید. magic_quotes_gpc = Off برای بدست آوردن مسیر php.ini در سرور خود می توانید از دستور زیر استفاده کنید...
بالا