متد get

  1. H

    تفاوت متد های wget -O با GET و php -q در کرون جابز WHMCS

    با سلام در صورت امکان ، تفاوت متد های wget -O با GET و php -q در کرون جابز WHMCS را اعلام فرمایید. همچنین در هنگام بالا بودن حجم دیتابیس WHMCS شما استفاده از کدام متد را پیشنهاد می کنید ؟ /usr/bin/php -q /home/demo_user/domains/testdomain.com/public_html/whmcspath/crons/cron.php...
بالا