محدودیت طول دامنه در whmcs

  1. farid

    تنظیم محدودیت طول نام دامنه در WHMCS

    سلام همانطور که می دانید نام دامنه های مختلف تعداد کاراکتر مشخصی برای کمترین و بیشترین طول خود می پذیرند برای مثال پسوند com حداقل طول 3 حرف و حداکثر طول 30 حرف برای ثبت را قبول می کند در نتیجه بدنه دامنه یا همان SLD برای دامنه کام بین 3 تا 30 حرف می تواند باشد. WHMCS برای پسوند های متداول این...
بالا