نرم افزار مانیتورینگ cacti

  1. farshid

    معرفی نرم افزار مانیتورینگ Cacti

    سلام مسلما از ارکان مهم هر شبکه ای اعم از کوچک و بزرگ داشتن یک سیستم مانیتورینگ جهت بررسی ساختار شبکه می باشد. استفاده از مانیتورینگ مزایای بسیاری را اعم از موارد زیر به همراه دارد : بررسی قطع/وصل شدن پورت ها بررسی مصرف بیش از اندازه bps/pps بر روی پورت ها بررسی قطعی های یک یا چند Device در...
بالا