نحوه فعال سازی keep-alive در nginx

  1. farid

    نحوه فعال سازی keep-alive در NginX با دایرکت ادمین

    سلام برای تنظیم kee-alive در NginX با کنترل پنل دایرکت ادمین مقدار keepalive_timeout در فایل زیر از صفر به مقدار دلخواه تغییر دهید: /etc/nginx/nginx-defaults.conf همچنین می توانید با قرار دادن پارامتر keepalive_requests تعداد حداکثر درخواست بصورت keepalive را تنظی کنید. مقادیر چیزی مشابه زیر...
  2. farid

    نحوه تنظیم و فعال سازی KeepAlive ؟

    KeepAlive چیست؟ روشی برای حفظ کانکشن قبلی برای استفاده در درخواست های جدید است و بدینگونه از ایجاد کانکشن tcp جدید برای درخواست جدید جلوگیری می شود. به عبارت ساده تر یک ارتباط بین وب سرور و وب بروزر شما است بر این اساس که در یک زمان وب بروزر از طریق یک کانکشن می تواند درخواست بیش از یک فایل را...
بالا