plesk

  1. F

    نمایش صفحه سفید به جای نمایش پلسک

    سلام با کلیک کردن بروی open plesk control pannel در بخش سروسهای من در ناحیه کاربری ، به جای صفحه پلسک صفحه سفید و بدون URL نمایش داده میشود. البته این موضوع تنها برای تعدادی از کاربران رخ داده و عمومی نمی باشد. ظاهرا به محصول کاربر هم ارتباطی ندارد. ایا کسی به این مشکل برخورد کرده است ؟...
بالا