چرا از keep-alive استفاده می کنیم؟

  1. farid

    نحوه تنظیم و فعال سازی KeepAlive ؟

    KeepAlive چیست؟ روشی برای حفظ کانکشن قبلی برای استفاده در درخواست های جدید است و بدینگونه از ایجاد کانکشن tcp جدید برای درخواست جدید جلوگیری می شود. به عبارت ساده تر یک ارتباط بین وب سرور و وب بروزر شما است بر این اساس که در یک زمان وب بروزر از طریق یک کانکشن می تواند درخواست بیش از یک فایل را...
بالا