remi repository

  1. farid

    افزودن repository اضافه برای CentOS

    سلام همانطور که مطلع هستید برای نصب پکیج در centos از نرم افزار yum ( یام ) استفاده می شود مکانیزم این نرم افزار به گونه ای است که با استفاده repository ( ریپوزیتوری ) متصل به آن نرم افزار مورد نظر را جستجو و سپس آن را دانلود و نصب می کند. ریپوزیتوری چیست ؟ ریپوزیتوری محلی در وب می باشد که بسته...
بالا