تنظیم آیپی میکروتیک

  1. ruin3r

    اسکریپت Strip netmask

    سلام. این اسکریپت برای استفاده از آدرس آی پی بدون استفاده از netmask در میکروتیک می باشد(برای مثال در فایروال استفاده می شود).اما /ip address get [id] address آدرس آی پی و netmask را بر می گرداند. :global ipaddress 10.1.101.1/24 :for i from=( [:len $ipaddress] - 1) to=0 do={ :if ( [:pick...
بالا