هک سرور لینوکس

  1. AHMAD

    خطر بدافزار باج گیری جدید در سرورهای Linux

    بدافزار باج گیری (Ransomware) جدیدی سرورهای Linux را هدف قرار می دهد از چند سال پیش، Ransomware ها به عنوان یکی از بدافزارهای فاجعه بار ظهور کردند. نفوذگر(hacker) با این بدافزارها می توانست تمام محتویات هارد دیسک قربانی و / یا سرور را رمز گذاری کند و در ازای ارائه کلید برای رمزگشایی آن باج...
بالا