خطاهای برنامه نویسی به زبان php

  1. M

    خطاهای برنامه نویسی به زبان php

    با انواع خطا در زبان php اشنا شوید..... در موقع کار با PHP ممکن است با خطاهایی مواجه شویم. خطاهایی که ممکن است اشتباه تایپی یا اشتباه در برنامه‌نویسی و منطق برنامه باشد. در ادامه به توضیح برخی از رایج ترین خطاهای PHP می پردازیم : Fatal error Parse error Warning Notices Deprecated Fatal...
بالا