آموزش نصب کنترل پنل ajenti

 • شروع کننده موضوع ruin3r
 • تاریخ شروع

ruin3r

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
10/5/15
ارسال ها
146
امتیاز
6
سلام.
در این پست به معرفی و نحوه نصب کنترل پنل رایگان ajenti می پردازیم.
کنترل پنل ajenti یک کنترل پنل متن باز رایگان میتنی بر وب (GUI) می باشد که برای توزیع های (اوبونتو، دبیان، لینوکس، RHEL) طراحی شده است.
این کنترل پنل مشابه کنترل پنل webmin ولی با امکاناتی بهتر چون رابط کاربری وب سبک، قدرتمند و پاسخگو,شامل تعداد زیادی از پلاگین ها برای سیستم و پیکربندی نرم افزار، نظارت هر چه بهتر می باشد.
این کنترل پنل دارای قابلیت هایی چون وب سرور مجزا,میل سرور,سیستم نظارت بر شبکه,سیستم مدیریت فایل,فایروال,سیستم کران,FTP,hs;,ddn 'vh;sd , .... می باشد.
این کنترل پنل بهترین گزینه برای سرور های مجازی و اختصاصی می باشد.

1-نصب ajenti در CentOS, RHEL
--------------------------------------------------
نصب ajenti به صورت ساده:
کد:
[For CentOS/RHEL 6]
# curl https://raw.githubusercontent.com/ajenti/ajenti/1.x/scripts/install-rhel.sh | sh

[For CentOS/RHEL 7]
# curl https://raw.githubusercontent.com/ajenti/ajenti/1.x/scripts/install-rhel7.sh | sh
نصب از طریق بسته های rpm:

کد:
[Install Ajenti Repo]
# rpm -Uvh http://repo.ajenti.org/ajenti-repo-1.0-1.noarch.rpm

[Make a Cache]
# yum makecache

[Install Ajenti]
# yum install ajenti

[For SysVinit System]
# service ajenti restart

[For Systemd system]
# systemctl restart ajenti.service
مجوز دسترسی پورت ajenti به فایروال سیستم عامل:

کد:
[Allow Ajenti panel port on CentOS/RHEL 6]
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 8000 -j ACCEPT

[Allow Ajenti panel port on CentOS/RHEL 7]
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8000/tcp
# firewall-cmd --reload
2-نصب ajenti بر روی دبیان
--------------------------------------------------
با استفاده از دستور زیر به راحتی ajenti را بر روی دبیان نصب کنید:

کد:
[For Debian 6,7 & 8]
# wget -O- https://raw.github.com/ajenti/ajenti/1.x/scripts/install-debian.sh | sh
نصب ajenti از طریق بسته های repository

کد:
[Add repository Ajenti key]
$ sudo wget http://repo.ajenti.org/debian/key -O- | apt-key add -

[Add repository]
$ sudo sh -c "echo 'deb http://repo.ajenti.org/debian main main debian' >> /etc/apt/sources.list"

[Install Ajenti]
$ sudo apt-get update && apt-get install ajenti

[For SysVinit System]
$ sudo service ajenti restart

[For Systemd system]
$ sudo systemctl restart ajenti.service

3-نصب ajenti بر روی اوبونتو
--------------------------------------------------
با استفاده از دستور زیر به راحتی ajenti را بر روی اوبونتو 12.04 نصب کنید:

کد:
[For Ubuntu 12.04 to latest]
$ sudo wget -O- https://raw.github.com/ajenti/ajenti/1.x/scripts/install-debian.sh | sh

نصب ajenti از طریق بسته های repository

کد:
[Add repository Ajenti key]
$ wget http://repo.ajenti.org/debian/key -O- | sudo apt-key add -

[Add repository]
$ sudo sh -c "echo 'deb http://repo.ajenti.org/debian main main ubuntu' >> /etc/apt/sources.list"

[Install Ajenti]
$ sudo apt-get update && apt-get install ajenti

[For SysVinit System]
$ service ajenti restart

[For Systemd system]
$ systemctl restart ajenti.service
با اجرای نصب خودکار و یا آسان شما باید در انتها متون زیر رو در محیط کنسول ببینید:

کد:
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  432 100  432  0   0  1220   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1223
:: Adding EPEL repo
Retrieving http://download.fedoraproject.org/pub/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-1.noarch.rpm
curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found
error: skipping http://download.fedoraproject.org/pub/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-1.noarch.rpm - transfer failed
:: Adding Ajenti repo
Retrieving http://repo.ajenti.org/ajenti-repo-1.0-1.noarch.rpm
Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:ajenti-repo-1.0-1        ################################# [100%]
:: Installing package
.
.
.
.
Restarting ajenti (via systemctl): [ OK ]
------------------------------------------------
Now start Ajenti with 'service ajenti restart'
Ajenti will listen on HTTPS port 8000 by default

Default username : root
Default password : admin
.
.
.
Installed:
 ajenti.noarch 0:1.2.22.13-1
.
.
Complete!
:: Done! Open https://
:8000 in browser
توجه:در بالا باید نام کاربری و رمز عبور پیشفرض را مشاهده کنید.

4.دسترسی به ajenti
--------------------------------------------------

در مرورگر خود آدرس https://SERVER-IP:8000/ یا https://SERVER-HOSTNAME:8000/ رو باز کنید و با توجه به نام کاربری و رمز عبور پیشفرض User Name : root و Password : admin وارد محیط ajenti شوید.

install-ajenti-web-hosting-control-panel-on-linux-1.png


install-ajenti-web-hosting-control-panel-on-linux-2.png

موفق باشید.
شاهین سالک توتونچی
 
بالا