آموزش نصب laravel در xampp

farid

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
20/5/15
ارسال ها
452
امتیاز
10
وب سایت
faraso.org
سلام
امروز می خواهیم نحوه نصب laravel در xampp و در سیستم عامل ویندوز را توضیح دهیم.
برای نصب laravel لازم است تا ابتدا برنامه composer را در سیستم خود نصب کنید برای نصب composer از آدرس زیر اقدام کنید:
https://getcomposer.org/download/
پس از نصب composer وارد command prompt ویندوز شوید و از آن به مسیر فولدر htdocs واقع در فولدر xampp بروید و دستور زیر را اجرا کنید:
کد:
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
پس از اجرای دستور فوق فولدری با نام blog که شامل فایل های framework لاراول می باشد ساخته می شود.
دقت کنید این فولدر را با نام پروژه مورد نظر خود نام گذاری کنید و در اینجا فقط برای مثال از نام پروژه blog استفاده شده است.
سپس نیاز است تا در فایل های سرور آپاچی یک virtual host برای این پروژه تعریف کنید. (در ادامه فرض می کنیم مسیر نصب xampp شما آدرس D:\xampp می باشد).
برای ایجاد virtual host لازم است تا فایل زیر را ویرایش کنید:
کد:
D:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf
و مقداری مشابه زیر به آن اضافه کنید:
کد:
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "D:/xampp/htdocs/blog/public"
  ServerName laravel.dev
  ServerAlias laravel.dev
  ErrorLog "logs/laravel.dev.error.log"
  CustomLog "logs/laravel.dev.access.log" common
  <Directory "D:/xampp/htdocs/blog/public">
    AllowOverride All
    Order Allow,Deny
    Allow from all
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
پس از آن از طریق کنترل پنل xampp یکبار آپاچی را ریستارت کنید.
در آخر نیاز است تا نام دامنه فرضی که در virtual host تعریف کرده اید ( در اینجا laravel.dev ) به آی پی لوکال خود یا همان 127.0.0.1 منتسب کنید، برای اینکار فایل زیر را ویرایش کنید:
کد:
C:\Windows\System32\drivers\etc\host
و یک مقدار بصورت زیر به آن اضافه کنید:
کد:
127.0.0.1  laravel.dev
اکنون کافی است تا در وب بروز خود آدرس laravel.dev را وارد کنید تا بتوانید صفحه home لاراول نصبی خود را مشاهده کنید.
 
بالا