اسکریپت تبدیل واحد های ده دهی به دو دویی

 • شروع کننده موضوع ruin3r
 • تاریخ شروع

ruin3r

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
10/5/15
ارسال ها
146
امتیاز
6
با سلام.
با استفاده از اسکریپت زیر شما می توانید واحد های ده دهی رو به واحدهای دو دویی تبدیل کنید.
این اسکریپت تنها جنبه آموزشی دارد و جهت آشنایی شما می باشد.

کد:
#!/bin/bash

for ((i=32;i>=0;i--)); do
    r=$(( 2**$i))
    Probablity+=( $r )
done

[[ $# -eq 0 ]] &echo -en "Decimal\t\tBinary\n"
for input_int in $@; do
s=0
test ${#input_int} -gt 11 &printf "%-10s\t" "$input_int"

    for n in ${Probablity[@]}; do

        if [[ $input_int -lt ${n} ]]; then
            [[ $s = 1 ]] && printf "%d" 0
        else
            printf "%d" 1 ; s=1
            input_int=$(( $input_int - ${n} ))
        fi
    done
echo -e
done
با استفاده از دستور زیر کد رو اجرا و سپس به مثال آن توجه کنید:

کد:
[root@iwa ~]# chmod 755 Decimal2Binary.sh
[root@iwa ~]# ./Decimal2Binary.sh 1121

Decimal    Binary
1121     10001100001
در نظر داشته باشید که شما اگر درک کاملی از محاسبه ده دهی به دودویی نداشته باشید در نگاه اول و بررسی کردن این اسکریپت به طور کامل متوجه آن نخواهید شد.

موفق باشید.
شاهین سالک توتونچی
 
آخرین ویرایش:
بالا