اسکریپت ماشین حساب در بش

ruin3r

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
10/5/15
ارسال ها
146
امتیاز
6
سلام.
در این پست به شما کدی رو معرفی میکنم جهت استفاده برای ماشین حساب.
با کمی تفکر می توانید به راحتی این کد رو بنویسید که کار های محاسباتی معمول مانند جمع ضرب تفریق و منها رو انجام دهد.
به کد زیر دقت کنید:

کد:
#! /bin/bash
#coded by shahinst(iranwebadmin)
#version 0.04
clear
sum=0
i="y"

echo " Enter one no."
read n1
echo "Enter second no."
read n2
while [ $i = "y" ]
do
echo "1.jam"
echo "2.menha"
echo "3.zarb"
echo "4.taghsim"
echo "Enter your choice"
read ch
case $ch in
  1)sum=`expr $n1 + $n2`
   echo "Sum ="$sum;;
    2)sum=`expr $n1 - $n2`
   echo "Sub = "$sum;;
  3)sum=`expr $n1 \* $n2`
   echo "Mul = "$sum;;
  4)sum=`expr $n1 / $n2`
   echo "Div = "$sum;;
  *)echo "Invalid choice";;
esac
echo "Do u want to continue (y/n)) ?"
read i
if [ $i != "y" ]
then
  exit
fi
done
حالا کد رو در یک فایل ذخیره کنید و اجرا کنید و خروجی رو بررسی کنید:

کد:
[root@iranwebadmin /]# ./simplecalc.sh

Enter one no.
12
Enter second no.
14
1.jam
2.menha
3.zarb
4.taghsim
Enter your choice
1
Sum =26
Do u want to continue (y/n)) ?
y
1.jam
2.menha
3.zarb
4.taghsim
Enter your choice
3
mul = 14812
Do u want to continue (y/n)) ?
n
در مثال بالا من خودم چند عدد رو امتحات کردم.
شما هم با تست اسکریپت بالا چند عدد رو تست کنید و خروجی رو برای ما ارسال کنید.

نکته:این اسکریپت چند باگ عملیاتی دارد که در صورتی که دوستان این باگ هارو پیدا کنند و ریپورت بدن مطمئنا برای مدیریت بخش های برنامه نویسی انجمن در نظر خواهیم گرفتشان.

منتظر بررسی دوستان هستیم.

به زودی اسکریپت بروزرسانی خواهد شد و عملگر های ریاضی به آن اضافه خواهد شد.
 
بالا