انواع داده ها در PHP

 • شروع کننده موضوع AHMAD
 • تاریخ شروع

AHMAD

ایران وب ادمین
عضو کادر مدیریت
ناظر انجمن
عضویت
28/1/15
ارسال ها
145
امتیاز
6
محل سکونت
Matt Cutts Office
وب سایت
www.rastana.com
سلام

مقادیر ذخیره شده در متغیرها در زبان برنامه نویسی php می توانند انواع مختلفی داشته باشند که به آن ها نوع داده (Data Type) گفته می شود.

در این پست قصد داریم انواع داده ها در زبان PHP را معرفی کنیم :


1 - Boolean : مقادیر منطقی هستند که می توانند یکی از دو مقدار true یا false را داشته باشند.

مثال :
PHP:
$x = true;
$y = false;

2 - Integer : مقادیر اعداد صحیح از 31^2- (منفی 2 به توان 31) تا 31^2+ (مثبت 2 به توان 31)

مثال :
PHP:
$x = 1;
$y = 1450;
$z = -43879;

3 - Float : مقادیر اعشاری

مثال :
PHP:
$x = 2.734;
$y = -51.2;
$z = 1935.0;

4 - String : رشته ها (مجموعه ای از کاراکترها)

مثال :
PHP:
$x = "I am a String";
$y = 'Hello';
$z = "5";

5 - Array : آرایه ها

مثال :
PHP:
$x[0] = 56;
$x[1] = 98231;
$x[2] = 878;

6 - Object : برای نگهداری اشیاء

مثال :
PHP:
class Car
{
 var $color;
 function Car($color="green")
 {
  $this->color = $color;
 }
 function what_color()
 {
  return $this->color;
 }
}

7 - Resource : برای نگهداری یک منبع خارجی (لینک به یک دیتابیس یا فایل)

مثال :
PHP:
$conn = mysqli_connect(localhost,"root","admin","test");

$fp = fopen("index.php",'r');

8 - Null : فقط می تواند یک مقدار داشته باشد که آن مقدار برابر Null است

مثال :
PHP:
$x = null;
$y = null;
نکته : در صورتی که بخواهیم از Data Type یک متغیر اطلاع پیدا کنیم می توانیم از تابع ()gettype استفاده کنیم.

مثال :
PHP:
$x = 2;
echo grttype($x);    // String

$y = true;
echo gettype($y);   // Boolean


.
 

AHMAD

ایران وب ادمین
عضو کادر مدیریت
ناظر انجمن
عضویت
28/1/15
ارسال ها
145
امتیاز
6
محل سکونت
Matt Cutts Office
وب سایت
www.rastana.com
جهت تبدیل انواع داده به یکدیگر در زبان php می توانیم از دستورات زیر استفاده کنیم :


1 - تبدیل به Array : با استفاده از عملگر (array)

2 - تبدیل به Boolean : با استفاده از عملگر (boolean) یا (bool)

3 - تبدیل به Integer : با استفاده از عملگر (integer) یا (int)

4 - تبدیل به Object : با استفاده از عملگر (object)

5 - تبدیل به Float : با استفاده از عملگر (double) یا (real) یا (float)

6 - تبدیل به String : با استفاده از عملگر (string)
یک مثال از نحوه تبدیل به double و integer :


PHP:
$score = (double) 13;   // 13.0

$score = (int) 14.7;   // 14


مابقی تبدیل ها را هم مانند مثال بالا می توان انجام داد.نکته 1 : هنگام تبدیل یک رشته به عدد (string به integer) ، فقط بخش عددی ابتدای رشته در نظر گرفته می شود و اگر در ابتدای رشته عدد وجود نداشته باشد ، مقدار صفر برگردانده می شود.


نکته 2 : تبدیل هر مقداری به Boolean مقدار true برمی گرداند بجز موارد زیر :

1 - false بولی
2 - صفر صحیح یا اعشاری
3 - رشته ی تهی و رشته "0"
4 - مقدار Null
5 - آرایه ای که تعداد عناصرش صفر باشد
6 - شیء ای که هیچ متغیری ندارد

در موارد بالا مقدار false برگردانده می شود..
 
بالا