توضیحاتی در مورد tcp و udp و voip بر روی چه پروتوکلی ترانسفر میشود ؟

  • شروع کننده موضوع msm
  • تاریخ شروع
  • برچسپ ها
    voip

msm

عضو حرفه ای
ناظر انجمن
عضویت
13/5/15
ارسال ها
185
امتیاز
6
براي ارسال صوت در VOIP از پروتكل TCP استفاده ميشود يا UDP؟

پروتکل User Datagram Protocol به اختصار UDP
يك پروتكل انتقال بدون اتصال (connectionless) است.تلاشی برای تحویل بسته نکرده و قابليت اطمينان (reliability) را ضمانت نمي كند. هيچ اتصالي را چك و يا برقرار نمي كند و تحويل سريعتري را با overhead كمتر نسبت به TCP فراهم مي كند.

پروتکل Transmission Control Protocol به اختصار TCP
پروتكل انتقال اتصال گرا (connection-orinted) است. يك اتصال را در طول جلسه برقرار مي كند و بسته هاي گم شده را دوباره مي فرستد.TCP تحويل بسته ها را ضمانت مي كند.

صوت تحت UDP نه TCP
وقتيكه صوت روي IP حمل مي شود به علت خواص خود از UDP به جاي TCP استفاده مي شود. در يك گفتگو گم شدن يك يا دو بسته از صوت در حقيقت خيلي مهم نيست چون معمولا ازبسته هاي خيلي كوچك (40ms تا 10ms) استفاده مي شود از طرف ديگر صوت به شدت حساس به تاخير است. متاسفانه برقراري ارتباط در TCP و بازگشت ACK تاخيراتي توليد مي كند. حتي بدتر از اين حالتي است كه بسته ها گم ميشوند.TCPبسته را دوباره ارسال مي كند و تاخير بيشتري توليد مي كند. در انتقال صوت، تحمل چند بسته گم شده بسيار بهتر از تاخير است.
پروتکل UDP مفهومي به نام ترتيب بسته ندارد. هر چند كه بيشتر بسته ها به ترتيب مي رسند چون در تمام بسته ها در يك جلسه معين يك مسير را از مبدا تا مقصد طي مي كنند. البته ممكن است كه بسته هاي مختلف مسير هاي متفاوتي طي كنند اما اين حالت فقط وقتي اتفاق مي افتد كه يا، يك لينك از بين برود يا تراكم رخ دهد و يا تغييراتي در توپولوژي شبكه ايجاد شود. احتمال وقوع چنين اتفاقاتي در طول مدت يك جلسه بسيار كم است. به علاوه تكنيكهاي مديريت QOS مي توانند يك مجموعه مسير را در سراسر شبكه براي يك جلسه معين برقرار كنندكه امكان رسيدن بسته ها به ترتيب غلط را كاهش مي دهد.
 
بالا