نحوه تغییر hostname در لینوکس

  • شروع کننده موضوع farid
  • تاریخ شروع

farid

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
20/5/15
ارسال ها
452
امتیاز
10
وب سایت
faraso.org
سلام
برای مشاهده hostname در لینوکس می توانید از دستور
کد:
hostname
استفاده کنید.
حال اگر نیاز به تغییر این مقدار دارید می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

برای Redhat / CentOS / Fedora:

1) فایل /etc/sysconfig/network را بصورت زیر ویرایش کنید
کد:
vi /etc/sysconfig/network
سپس مقدار هاست نیم را بصورت زیر تنظیم کنید
کد:
HOSTNAME=server2.iranwebadmin.com
سپس فایل را ذخیره کنید و دستورات زیر را اجرا کنید:
کد:
hostname server2.iranwebadmin.com
hostname


برای Debian / Ubuntu:

1) فایل /etc/hostname را بصورت زیر ویرایش کنید
کد:
vi /etc/hostname
سپس مقدار هاست نیم را بصورت زیر تنظیم کنید
کد:
HOSTNAME=server2.iranwebadmin.com
سپس فایل را ذخیره کنید و دستورات زیر را اجرا کنید:
کد:
hostname server2.iranwebadmin.com
hostname
 
بالا