نحوه فعالسازی gzip compression؟

پیام حیاتی

عضو تایید شده
کاربر انجمن
عضویت
6/4/17
ارسال ها
4
امتیاز
1
سن
37
سلام
با استفاده از این آموزش توانستم گزینه Leverage browser caching را در gtmetrix فعال کنم ، اما همچنان برای فعال کردن gzip compression راهی پیدا نکردم ، کدهای درون سایت های مختلف رو تست کردم ولی نتیجه نداد.
این کدهای فعلی فایل .htaccess :

## EXPIRES CACHING ##
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
## EXPIRES CACHING ##
 

پیوست ها

 • 66.png
  66.png
  35.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

msm

عضو حرفه ای
ناظر انجمن
عضویت
13/5/15
ارسال ها
185
امتیاز
6
سلام
به صورت پیشفرض gzip بر روی آپاچی فعال میباشد
کد:
# associate .js with "text/javascript" type (if not present in mime.conf)
#
AddType text/javascript .js

#
# configure mod_expires
#
# URL: http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_expires.html
#
<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 5 seconds"
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 969200 seconds"
  ExpiresByType image/png "access plus 969200 seconds"
  ExpiresByType image/gif "access plus 969200 seconds"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType text/css "access plus 669200 seconds"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType text/html "access plus 5 seconds"
  ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 5 seconds"
  ExpiresByType application/woff "access plus 2692000 seconds"
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>
#
# configure mod_headers
#
# URL: http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html
#
<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch "\\.(png|gif)$">
    Header set Cache-Control "max-age=969200, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(jpe?g|jpg)$">
    Header set Cache-Control "max-age=969200, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(swf|js|css)$">
    Header set Cache-Control "max-age=2692000, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(css)$">
    Header set Cache-Control "max-age=669200, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(eot|ttf|woff)$">
    Header set Cache-Control "max-age=2692000, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(x?html?|php)$">
    Header set Cache-Control "max-age=5, private, must-revalidate"
  </FilesMatch>
  Header unset ETag
  Header unset Last-Modified
</IfModule>
کدهای بالارو در htaccess قرار بدید بیشتر موارد رفع میشه همچنین اگر از وردپرس استفاده میکنید افزونه های کش رو نصب کنید مثل jch optimizer کدهارو خودش تولید و در htaccess قرار میدهد
 

پیام حیاتی

عضو تایید شده
کاربر انجمن
عضویت
6/4/17
ارسال ها
4
امتیاز
1
سن
37
سلام
به صورت پیشفرض gzip بر روی آپاچی فعال میباشد
کد:
# associate .js with "text/javascript" type (if not present in mime.conf)
#
AddType text/javascript .js

#
# configure mod_expires
#
# URL: http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_expires.html
#
<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 5 seconds"
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 969200 seconds"
  ExpiresByType image/png "access plus 969200 seconds"
  ExpiresByType image/gif "access plus 969200 seconds"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType text/css "access plus 669200 seconds"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 2692000 seconds"
  ExpiresByType text/html "access plus 5 seconds"
  ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 5 seconds"
  ExpiresByType application/woff "access plus 2692000 seconds"
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>
#
# configure mod_headers
#
# URL: http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html
#
<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch "\\.(png|gif)$">
    Header set Cache-Control "max-age=969200, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(jpe?g|jpg)$">
    Header set Cache-Control "max-age=969200, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(swf|js|css)$">
    Header set Cache-Control "max-age=2692000, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(css)$">
    Header set Cache-Control "max-age=669200, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(eot|ttf|woff)$">
    Header set Cache-Control "max-age=2692000, public"
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\\.(x?html?|php)$">
    Header set Cache-Control "max-age=5, private, must-revalidate"
  </FilesMatch>
  Header unset ETag
  Header unset Last-Modified
</IfModule>
کدهای بالارو در htaccess قرار بدید بیشتر موارد رفع میشه همچنین اگر از وردپرس استفاده میکنید افزونه های کش رو نصب کنید مثل jch optimizer کدهارو خودش تولید و در htaccess قرار میدهد

درود بر شما
با این کدها وضعیت بهبود پیدا کرد اما همچنان gzip دارای grade صفر هست...
 

پیوست ها

 • Untitled.png
  Untitled.png
  38 کیلوبایت · بازدیدها: 2

msm

عضو حرفه ای
ناظر انجمن
عضویت
13/5/15
ارسال ها
185
امتیاز
6
اگر ریسورسهای شما در در انتها دارای ?ver=xx هست که معمولا سایتهای وردپرسی به این شکل هستند باید این بخش رو حذف کنید اگر نه کش یا جیزیپ روش فعال نمیشود
 

پیام حیاتی

عضو تایید شده
کاربر انجمن
عضویت
6/4/17
ارسال ها
4
امتیاز
1
سن
37
اگر ریسورسهای شما در در انتها دارای ?ver=xx هست که معمولا سایتهای وردپرسی به این شکل هستند باید این بخش رو حذف کنید اگر نه کش یا جیزیپ روش فعال نمیشود
سایت phpهست و cms نیست،مورد نامبرده شده نیز بدین شکل نیست.
 
بالا