تغییر میرور پرل (CPAN) به میرور های ایران شرکت فراسو سامانه پاسارگاد

شروع موضوع توسط msm ‏Sep 10, 2016 در انجمن لینوکس Linux

 1. msm

  msm عضو حرفه ای عضو کادر مدیریت ناظر انجمن

  آموزش تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو
  جهت تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو سامانه پاسارگاد آموزش زیر را دنبال کنید

  لازم به ذکر است قبل از شروع باید ابتدا CPAN را بر روی سرو نصب نمایید .

  روش اول تغییر میرور CPAN
  در این روش با استفاده از دستورات CPAN آدرس میرور را تغییر میدهیم

  cpan
  o conf urllist https://mirror.faraso.org/CPAN
  o conf commit

  روش دوم تغییر میرور CPAN به میرور های فراسو
  با استفاده از ویرایشگر مناسب فایل کانفیگ CPAN را باز کنید

  nano /usr/share/perl5/CPAN/Config.pm
  پس از باز شدن فایل محتویاتی مشابه زیر را مشاهده خواهید کرد


  # This is CPAN.pm's systemwide configuration file. This file provides
  # defaults for users, and the values can be changed in a per-user
  # configuration file. The user-config file is being looked for as
  # /root/.cpan/CPAN/MyConfig.pm.

  $CPAN::Config = {
  'applypatch' => q[],
  'auto_commit' => q[0],
  'build_cache' => q[100],
  'build_dir' => q[/root/.cpan/build],
  'build_dir_reuse' => q[0],
  'build_requires_install_policy' => q[ask/yes],
  'bzip2' => q[/usr/bin/bzip2],
  'cache_metadata' => q[1],
  'check_sigs' => q[0],
  'commandnumber_in_prompt' => q[1],
  'connect_to_internet_ok' => q[1],
  'cpan_home' => q[/root/.cpan],
  'curl' => q[/usr/bin/curl],
  'ftp' => q[/usr/bin/ftp],
  'ftp_passive' => q[1],
  'ftp_proxy' => q[],
  'getcwd' => q[cwd],
  'gpg' => q[/usr/bin/gpg],
  'gzip' => q[/bin/gzip],
  'halt_on_failure' => q[0],
  'histfile' => q[/root/.cpan/histfile],
  'histsize' => q[100],
  'http_proxy' => q[],
  'inactivity_timeout' => q[0],
  'index_expire' => q[1],
  'inhibit_startup_message' => q[0],
  'keep_source_where' => q[/root/.cpan/sources],
  'load_module_verbosity' => q[v],
  'lynx' => q[],
  'make' => q[/usr/bin/make],
  'make_arg' => q[],
  'make_install_arg' => q[],
  'make_install_make_command' => q[/usr/bin/make],
  'makepl_arg' => q[INSTALLDIRS=site],
  'mbuild_arg' => q[],
  'mbuild_install_arg' => q[],
  'mbuild_install_build_command' => q[./Build],
  'mbuildpl_arg' => q[--installdirs site],
  'ncftp' => q[],
  'ncftpget' => q[],
  'no_proxy' => q[],
  'pager' => q[/usr/bin/less],
  'patch' => q[/usr/bin/patch],
  'perl5lib_verbosity' => q[v],
  'prefer_installer' => q[MB],
  'prefs_dir' => q[/root/.cpan/prefs],
  'prerequisites_policy' => q[ask],
  'scan_cache' => q[atstart],
  'shell' => q[/bin/bash],
  'show_unparsable_versions' => q[0],
  'show_upload_date' => q[0],
  'show_zero_versions' => q[0],
  'tar' => q[/bin/tar],
  'tar_verbosity' => q[v],
  'term_is_latin' => q[1],
  'term_ornaments' => q[1],
  'test_report' => q[0],
  'trust_test_report_history' => q[0],
  'unzip' => q[/usr/bin/unzip],
  'urllist' => [q[https://mirror.faraso.org/CPAN]],
  'use_sqlite' => q[0],
  'wget' => q[/usr/bin/wget],
  'yaml_load_code' => q[0],
  'yaml_module' => q[YAML],
  };
  1;
  __END__


  کافیه تمام مقادیر که در مقابل urllist قرار دارند را حذف و به شکل زیر تغییر دهید 'urllist' => [q[https://mirror.faraso.org/CPAN]],


  منبع آموزش
   
  آخرین ویرایش: ‏Sep 11, 2016
  farid از این پست تشکر کرده است.

به اشتراک بگذارید

س