رفع خطای استارت نشدن IBSng با متن ارور mainThreadInitialize()

msm

عضو حرفه ای
ناظر انجمن
عضویت
13/5/15
ارسال ها
185
امتیاز
6
سلام
امروز در حال نصب یک IBSng بر روی centos 6 بودم که با یک خطای جدید برخورد کردم
پس از تکمیل فرایند نصب و زمان اجرای دستور استارت IBSng رو که میزنم خطاهای زیر رو میگیرفتم
کد:
Starting IBSng Core: importing required files ...
forking ...
IBSng started with pid=786
IBSng started with pid=0
Calling Initializer routins
Shutting down on error
IBSng Failed to start!
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/IBSng/ibs.py", line 65, in start
  mainThreadInitialize()
 File "/usr/local/IBSng/ibs.py", line 40, in mainThreadInitialize
  core.main.init()
 File "/usr/local/IBSng/core/main.py", line 44, in init
  core.admin.admin_main.init()
 File "/usr/local/IBSng/core/admin/admin_main.py", line 18, in init
  from core.admin.admin_actions import AdminActions
 File "/usr/local/IBSng/core/admin/admin_actions.py", line 9, in <module>
  from core.lib import iplib
 File "/usr/local/IBSng/core/lib/iplib.py", line 5, in <module>
  from core.lib import IPy
 File "/usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py", line 746
SyntaxError: Non-ASCII character '\xa0' in file /usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py on line 747, but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details (IPy.py, line 746)
                              [FAILED]

این مشکلی که وجود داشت و اما راه حل رفع این مشکل هم به این صورت هست
دو تا فایل زیر رو با یک ویرایشگر مناسب بازش کنید و در خط اول فایل کد بعدی که قرار میدم رو وارد و ذخیره کنید
کد:
usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py
/usr/local/IBSng/core/lib/mschap/des_c.py
کد :‌
کد:
#coding:utf-8
 
بالا