خطای /dev/shm is not mounted در زمان برسی امنیت سرور در فایروال CSF

  • شروع کننده موضوع msm
  • تاریخ شروع

msm

عضو حرفه ای
ناظر انجمن
عضویت
13/5/15
ارسال ها
185
امتیاز
6
شاید شما هم بعد از نصب فایروال CSF در بخش چک سرور سکیوریتی پیغام خطای زیر رو دیده باشید و موفق به رفع اون نشده باشید تو آموزش زیر میخوایم نحوه رفع این خطارو بهتون آموزش بدیم


پیغام خطای CSF :
/dev/shm is not mounted with the noexec,nosuid options (currently: none). You should modify the mountpoint in /etc/fstab for /dev/shm with those options and remount.
روش برطرف کردن خطا :
ابتدا با پوتی به سرور متصل شوید و موارد زیر را انجام دهید
nano /etc/fstab
در این فایل خط زیر را پیدا کنید
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
و با خط زیر جایگزین کنید
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults,noexec,nosuid 0 0
و بعد
mount -o remount /dev/shmتمام میتونید مجدد چک کنید خطا رفع شده
 
بالا